Wol: Duurzaam, warm...

Missie & visie

Wools of Holland gelooft in een duurzame toekomst, waaraan de wol industrie haar steentje bijdraagt. Een toekomst waarin alleen duurzame productie plaats vindt; waarin alleen duurzame producten worden verbruikt, met een traceerbare herkomst; producten die geen negatieve footprint nalaten voor onze kinderen, maar die bijdragen aan de biodiversiteit en dus het herstel van de wereld. 
En Wools of Holland gelooft bovenal in de wil en de kracht van mensen, die het mogelijk maken om de productieketen te herstellen. Van herder en boer tot designer en producent en uiteindelijk in de eindgebruiker. Daarom streeft Wools of Holland een eerlijke betaling van alle schakels in de productieketen na. Eerlijke betaling voor wol, eerlijke betaling voor bewerking en eerlijke betaling voor productie, zodat het iedereen in de keten mogelijk wordt gemaakt om bij te dragen aan ons gezamenlijk doel, onze visie!

Wol’s duurzaamheids credentials

Wol heeft, naast alle geweldige prestaties die het levert in producten, nog een belangrijk positief kenmerk: wol is duurzaam. Wol komt niet, zoals synthetische vezels, uit een eindige fossiel bron, maar groeit in de natuur, op de huid van een schaap. En na het scheren groeit het weer, telkens weer. Wol doet de natuur geen kwaad, maar wol is juist letterlijk in staat zichzelf en de nabije lucht te zuiveren. Een wollen trui hang je gewoon in de frisse lucht en na enkele uren heeft de wol zichzelf gereinigd. Dit in tegenstelling tot een synthetisch product, dat met grote regelmaat de wasmachine ingaat, samen met synthetische schoonmaakmiddelen. Life çycle analysis heeft aangetoond dat de carbon footprint van een wolproduct gedurende haar leven minimaal is vergeleken tot haar synthetische variant. 
Schapen zijn onderdeel van de natuurlijke carbon kringloop. In onze atmosfeer komt koolstof voornamelijk voor als CO2, wat veranderd in organische koolstof door bijvoorbeeld planten en bomen tijdens het proces van fotosynthese. Schapen eten deze organische koolstof als ze grazen. Die organische koolstof wordt weer omgezet in wol - 50% van het gewicht van wol is puur organische koolstof. En daarmee is deze koolstof, weggenomen uit de atmosfeer, opgeslagen als duurzame wol, waaruit ‘long-life’ producten worden gemaakt. Producten die aan het einde van hun leven-cyclus gerecycled kunnen worden of ge-decomposteerd, waarbij de koolstof weer wordt afgegeven aan de atmosfeer en de natuurlijke cirkel weer rond is.
Er bestaan veel goede voorbeelden van agrarisch management waarbij de opslag van koolstof door gras en planten in weilanden en agrarische grond wordt gestimuleerd en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van climate change. 

Track & trace system

Het Wools of Holland Track&Trace System volgt de wol vanaf het scheren tot en met het eindproduct. Herkomst en elke bewerking van de wol wordt vastgelegd. Al deze informatie kan direct opgevraagd worden door het inscannen van een QR-code, welke op het eindproduct te vinden is. De info wordt naar wens getoond in een scherm van een smartphone, of per e-mail verstuurd. Het Wools of Holland Track&Trace levert op velerlei vlak concrete meerwaarde op voor betrokken partijen in de supply chain. Een reëel inzicht in de herkomst van de wol en de bewerkingen die het heeft ondergaan maakt de duurzame routing inzichtelijk. Mede hierdoor kan ook een eerlijke prijs betaald worden voor de geschoren wol.

Natural colours

Wools of Holland wil verduurzaming van de supply chain zo veel als mogelijk te stimuleren om uiteindelijk te komen tot een positieve footprint op deze aarde. Het continue onderzoeken van duurzame productieprocessen en additieven is daar onderdeel van. 
Het gebruik van verfstoffen en het verfproces heeft grote impact op de footprint van het eindproduct. Wools of Holland werkt met 100% natuurlijke verfstoffen in haar producten en hanteert een verfproces waar geen schadelijke additieven in worden gebruikt. Natuurlijke verfstoffen met eenzelfde performance als synthetische, maar gemaakt uit 100% natuurlijke bronnen, zoals planten. Hiermee staat Wools of Holland weer een stap dichter bij haar doel om de supply chain te verduurzamen en bij te dragen aan betere producten voor iedereen.
De verbetering van de wol wordt bereikt door samen met de schapenhouders te onderzoeken welke mogelijkheden de fokkerij biedt om de kwaliteit van de wol te verbeteren. Verder trainen we mensen in het selecteren van de wol en schoon aanleveren.
Wools of Holland streeft ernaar om de verwerking van de wol op zo kort mogelijke afstand van Nederland te laten plaatsvinden. En ook dat er bij het houden van de dieren en verwerking van de wol geen onnodige chemicaliën gebruikt worden. Liefst helemaal geen en zo natuurlijk mogelijk.

Wools of Holland Cooperatie U.A.
Enggraaf 22
4175 ER Haaften

Saskia Cahuzak +31 654 271 991
Rudolph de Jong +31 651 183 010
info@woolsofholland.com

© Woolsofholland coöperatie U.A.